PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  • 10 let praxe v projektování plynovodních zařízení, převážně regulačních stanic plynů a vysokotlakých plynovodů, vč. inženýrské činnosti a autorských dozorů jako hlavní inženýr projektů
  • přes dvacet vyprojektovaných a zrealizovaných regulačních stanic, typové dvouřadé, jednostupňové jako VTL/STL a STL/NTL, anebo atypické dvouřadé, dvoustupňové VTL/STL/NTL do 25000 (n)m3/h
  • od vyřízení povolení stavby po autorský dozor
  • projektové práce RS a plynovodů, vč. stavebních práci, propojů a souvisejících vstupních a výstupních plynovodů a uzávěrů, náhradní zásobování
  • revize a tlakové zkoušky pro skupiny E2, F (kromě propan butan), G1 a G2
    • tzn. domovní plynovody, VTL, STL a NTL plynovody, průmyslové plynovody, technické plyny a kotelny kromě průmyslových pecí
  • poradenská činnost ve výše uvedené činnosti

Výběr realizovaných projektů :

+ dalších cca 19 regulačních stanic různých typů a výkonů