Archiv autora: svana@ps-svana.cz

ÚPRAVA TOPENÍ, PLYNU

 • přemístění kotle vč. napojení na stávající rozvody vody a plynu,
 • nový plynovod od plynoměru ke kotli a sporáku,
 • demontáž stávajícího plynovodu,
 • nový otopný žebřík – koupelna,
 • tlaková zkouška, zkouška těsnosti, revize plynu,
 • fotogalerie

OPRAVA – REKONSTRUKCE GARÁŽE

 • původní garáž, později přistavěná se dvěma střechami,
 • do garáže zatékalo a zdivo popraskalo, hrozilo spadnutí,
 • demontáž stávající střechy,
 • montáž nové – samonosná střecha,
 • vybourání zdiva až po základy,
 • nová konstrukce, vč. opláštění z OSB desek,
 • nová betonová podlaha,
 • nové elektroinstalace vč. rozvaděče,
 • nová sekční vrata,
 • fotogalerie
sdr
sdr