ÚPRAVA TOPENÍ, PLYNU

  • přemístění kotle vč. napojení na stávající rozvody vody a plynu,
  • nový plynovod od plynoměru ke kotli a sporáku,
  • demontáž stávajícího plynovodu,
  • nový otopný žebřík – koupelna,
  • tlaková zkouška, zkouška těsnosti, revize plynu,
  • fotogalerie
Přejít nahoru