REKO RS Mohelnice I. 36003 + přemístění RS Mohelnice III. 36118

dvě typové regulační stanice plynu,
RS VTL/STL o výkonu 4000 (n)m3/hod.,
a RS STL/NTL o výkonu 1200 (n)m3/hod.,
demolice stávající budovy a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení apod.),
nové betonové kiosky RS,
nové oplocení a zpevněné plochy, vjezd, NN přípojka,
projekt dokončen 2019