REKO RS OLOMOUC – JÍLOVÁ – STL/NTL – 2500 (n)m3/hod.

  • typová regulační stanice plynu o výkonu 2500 (n)m3/hod.,
  • dvouřadá, jednostupňová STL/NTL,
  • napojení na stávající rozvody STL-DN300, NTL-DN400,
  • demolice stávající budovy a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení apod.),
  • nový betonový kiosek RS,
  • nové oplocení a zpevněné plochy, vjezd, NN přípojka,
  • v provozu od r. 2016