ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ BOUDY A POSTAVENÍ NOVÉ

  • stávající bouda – bývalý včelín se už rozpadal,
  • konstrukce byla shnilá a ztrouchnivělá, zatékalo do ní,
  • místo ní se postavila nová, včetně pergoly s posezením,
  • fotogalerie