práce s plynem, topením, vodou,
odpady, revize a zkoušky plynu

projektová a inženýrská činnost
v plynárenství, autorský dozor

pár fotek z různých výletů, pochodů,
či výběhu anebo výplazů

Přejít nahoru